Ấm Tử Sa Nghi Hưng

Ấm Tử Sa Phan Hồ Như Ý 350ml

1.200.000 

Bánh Chưng Gù

Bánh chưng gù Hà Giang

30.000 
15.000 
80.000 

Ấm Chén Bát Tràng

Hỏa Biến Chân Tiểu 220ml

1.200.000 
770.000 
650.000 

Lạp Xưởng Gác Bếp

Lạp Xưởng Hà Giang

165.000 
800.000 

Thịt Trâu Gác Bếp

Thịt trâu gác bếp Hà Giang

500.000 
90.000 

Hộp Giấy Mỏng

Trà Oolong Lộc Hương 200GR

160.000 
Hỗ trợ 24/7 0969.085.244