Ấm Tử Sa Nghi Hưng

Ấm Tử Sa Phan Hồ Như Ý 350ml

1.200.000 

Trà Suối Giàng - Yên Bái

Bạch Shan Trà Suối Giàng 100gr

260.000 

Bánh Chưng Gù

Bánh chưng gù Hà Giang

30.000 
15.000 

Shan Tuyết - Biên Cường

Chè Shan Tuyết Biên Cương

300.000 

Shan Tuyết - Tiên Nguyên

Chè Shan Tuyết Tiên Nguyên

590.000 
80.000 

Ấm Chén Bát Tràng

Hỏa Biến Chân Tiểu 220ml

1.200.000 

Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Hồng Shan Trà Hà Giang 100gr

220.000 

Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Hồng Shan Trà Hà Giang 10gr

24.000 
770.000 
650.000 
Hỗ trợ 24/7 0969.085.244