Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Hồng Shan Trà Hà Giang 100gr

220.000 

Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Hồng Shan Trà Hà Giang 10gr

24.000 

Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Trà Bạch Đỉnh Shan Hà Giang 100gr

350.000 

Trà Shan Tuyết - Hà Giang

Trà Shan Tuyết Hà Giang Tép 10gr

14.000 
Hỗ trợ 24/7 0969.085.244