Bản đồ vùng sản xuất

Hiển thị 1 - 5 of 5
Nguyễn Duy Thành
Thôn Tân Tiến II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Thị Cúc
Thôn Tân Tiến 2, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Lê Văn Quang
Thôn Tân Minh, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Triệu Văn Mênh
Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Triệu Tạ Hin
huyện Hoàng Su, Phì tỉnh Hà Giang