Bản đồ vùng sản xuất

Hiển thị 1 - 5 of 5
Nguyễn Trọng Huyên
Thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Đặng Văn Nhùn
Thôn Tả ván, xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Vương Văn Khương
Thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Đặng Văn Háu
Thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Hoàng Tinh Kiêm
Thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang