Bản đồ vùng sản xuất

Hiển thị 1 - 19 of 19
Đặng Văn Nhùn
Thôn Tả ván, xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Vương Văn Khương
Thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Lý Văn Thăn
Thôn Nà Thác, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang
Đặng Văn Thắng
Thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Đặng Quầy Tuấn
Thôn Nà Ôm, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Văn Tiến
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Vũ Tuấn Anh
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Duy Thành
Thôn Tân Tiến II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Thị Cúc
Thôn Tân Tiến 2, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Đặng Văn Háu
Thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Lê Văn Quang
Thôn Tân Minh, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Đào Tuyết My
Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang
Triệu Văn Mênh
Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Vi Thị Thu
Sn 24, đường Mai Hắc Đế, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Triệu Tạ Hin
huyện Hoàng Su, Phì tỉnh Hà Giang
Hoàng Tinh Kiêm
Thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang