Bản đồ vùng sản xuất

Hiển thị 1 - 4 of 4
Đặng Văn Thắng
Thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Văn Tiến
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Vũ Tuấn Anh
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Triệu Tạ Hin
huyện Hoàng Su, Phì tỉnh Hà Giang