Bản đồ vùng sản xuất

Hiển thị 1 - 4 of 4
Lý Mùi Nghính
Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Thanh Hà
Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Nguyễn Văn Tiến
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Vũ Tuấn Anh
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang